DIGITALNI DIZAJN OSMEHA

Novo u RISUS-u! Najaktuelniji svetski protokol za ulepšavanje osmeha-RISUS digitalni dizajn osmeha (RDSD). RDSD metoda služi za projektovanje onoga što često nazivamo “savršen osmeh”.

ŠTA JE RISUS DIGITAL SMILE DESIGN?

Trenutno najsavremeniji svetski protokol za planiranje faseta i vinira, RISUS digitalni dizajn osmeha (RDSD), predstavlja koncept kojim se pacijentima vizualizuju terapijske procedure uz upotrebu kompjuterskih softvera, fotografija i video sadržaja. RISUS tim lekara putem RDSD kompjuterskog programa Vam prezentuje planirani izgled osmeha-to je jedina metoda koja ravnopravno uključuje pacijenta u proces donošenja odluka važnih za konačni dizajn Vašeg estetskog tretmana.

KADA SE KORISTI RDSD?

  • pre postavke fiksne proteze
  • neposredno pre skidanja fiksne proteze
  • pre protetskih rehabilitacija osmeha
  • kao priprema za izradu faseta i vinira

KAKO FUNKCIONiŠE RDSD?

1.Fotografisanje i snimanje osmeha i lica u mirovanju i pri osmehu

2. Klinički pregled statusa zuba, anamneza, analiza RTG snimaka

3. Preliminarni razgovor o željama pacijenta za izgled osmeha

4.Interna komunikacija Risus tima lekara (ortodont,hirurg,protetičar) sa zubnim tehničarem

5. Obrada fotografija u RDSD programu

6. Dizajniranje  RDSD osmeha

7. Prezentacija RDSD plana dizajna estetskog tretmana

8. Izrada estetskih nadoknada po RDSD planu

Analiza odnosa mekog tkiva i zuba

Analiza oblika budućih zubnih nadoknada

Analiza ortodonskih pomeranja zuba

Analiza pravca pomeranja zuba i korekcija mekih tkiva