PRE RDSD
digital smile design
POČETNA ANALIZA
plan dizajna
ORTODONTSKA PRIPREMA
analiza finalnog stanja
NOVI OSMEH
keramičke fasete
POSLE RDSD
digital smile design

DIGITALNI DIZAJN OSMEHA

Novo u RISUS-u! Najaktuelniji svetski protokol za ulepšavanje osmeha-RISUS digitalni dizajn osmeha (RDSD). RDSD metoda služi za projektovanje onoga što često nazivamo “savršen osmeh”.

ŠTA JE RISUS DIGITAL SMILE DESIGN?

Trenutno najsavremeniji svetski protokol za planiranje faseta i vinira, RISUS digitalni dizajn osmeha (RDSD), predstavlja koncept kojim se pacijentima vizualizuju terapijske procedure uz upotrebu kompjuterskih softvera, fotografija i video sadržaja. RISUS tim lekara putem RDSD kompjuterskog programa Vam prezentuje planirani izgled osmeha-to je jedina metoda koja ravnopravno uključuje pacijenta u proces donošenja odluka važnih za konačni dizajn Vašeg estetskog tretmana.

KADA SE KORISTI RDSD?

  • pre postavke fiksne proteze
  • neposredno pre skidanja fiksne proteze
  • pre protetskih rehabilitacija osmeha
  • kao priprema za izradu faseta i vinira

KAKO FUNKCIONiŠE RDSD?

1.Fotografisanje i snimanje osmeha i lica u mirovanju i pri osmehu

2. Klinički pregled statusa zuba, anamneza, analiza RTG snimaka

3. Preliminarni razgovor o željama pacijenta za izgled osmeha

4.Interna komunikacija Risus tima lekara (ortodont,hirurg,protetičar) sa zubnim tehničarem

5. Obrada fotografija u RDSD programu

6. Dizajniranje  RDSD osmeha

7. Prezentacija RDSD plana dizajna estetskog tretmana

8. Izrada estetskih nadoknada po RDSD planu

Analiza odnosa mekog tkiva i zuba

Analiza oblika budućih zubnih nadoknada

Analiza ortodonskih pomeranja zuba

Analiza pravca pomeranja zuba i korekcija mekih tkiva

Slide Želite lepši osmeh? Posetite nas da zajedno odaberemo najbolju protezu za Vas! Metalna fiksna proteza Klasična metalna fiksna proteza Lingvalna metalna proteza Parcijalna metalna proteza OD 1200€ Samoligirajuća metalna fiksna proteza efikasnije širenje vilice lakše održavanje higijene brže ispravljanje OD 1500€ Samoligirajuća bela fiksna proteza brže ispravljanje zuba nepomenjen izgled bravica tokom terapije ređe kontrole ' pogodno za pacijente iz inostranstva OD 1700€