KORACI DO FIKSNOG APARATA

1.PRVI PREGLED

2.MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

3.DOGOVOR O TERAPIJI

4.PRIPREMA ZA POSTAVKU APARATA

5.POSTAVKA APARATA

Prvi pregled

Naša ordinacija Vam omogućava potpuno kompjuterizovanu i digitalizovanu obradu Vaše medicinske dokumentacije, koja je u svakom momentu dostupna Vama i Vašem stomatologu. Ispravljanje zuba može da počne!