KORACI DO FIKSNOG APARATA

1.PRVI PREGLED

– Klinički pregled
– RISUS katalog slučajeva
– Uput za rengen snimanje vilice (OPT i profilni snimak)

2.MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

– Uzimanje otiska vilice
– Fotografisanje zuba i lica
– Klinički pregled

3.DOGOVOR O TERAPIJI

– Specijalistička i kompjuterizovana analiza Vašeg slučaja i medicinske dokumentacije
– Plan terapije i ponuda za lečenje
– Pitanja i nedoumice; Koliko traje ispravljanje zuba? Da li fiksna proteza boli prilikom ugradnje?..
– Izbor vrste aparata, Estetska proteza, Metalna proteza, Mobilna proteza…

4.PRIPREMA ZA POSTAVKU APARATA

– Sanacije karijesa i paradontološkog statusa (stanje desni)
– Postavka gumica za separaciju

5.POSTAVKA APARATA

– Sama postavka fiksnog aparata nije bolna i traje u proseku oko 60 minuta.
– Nakon postavke možete se vratiti redovnim aktivnostima.
– Potrebno pratiti savete o nošenju fiksnog aparata i uputstva o higijeni.

Prvi pregled

Naša ordinacija Vam omogućava potpuno kompjuterizovanu i digitalizovanu obradu Vaše medicinske dokumentacije, koja je u svakom momentu dostupna Vama i Vašem stomatologu. Ispravljanje zuba može da počne!