TRETMANI ODRASLIH

Ne postoji starosna granica za nošenje ortodontskog aparata. Kod odralih osoba je preporučljiva jedino fiksna proteza jer je završen rast i razvoj.

Preduslov za postavku aparata je zdrav parodoncijum (potporno tkivo zuba) kao i zdravi zubi, održavanje higijene i redovan dolazak na kontrole.

Vrste proteza koje se mogu postaviti kod odraslih pacijenata zavise od zahtevnosti terapije i izbora samog pacijenta. Estetska fiksna proteza (safirna, kristalna) je najčešći odabir kod odraslih pacijenata koji žele fiksnu protezu.

Odrasli sa veoma izraženom malokuzijom često imaju poteškoće sa žvakanjem i gutanjem, bol u viličnom zglobu. Malokluzija doprinosi nastaku karijesa i parontopatiji jer otežava higijenu i dovodi do okluzalne traume.

U terapiji odraslih ponekad je neophodna saradnja ortodonta sa opštim stomatologom ili spec. protetike oko pripreme postojećih zuba i njihovog boljeg rasporeda u cilju pravljenja fiksnog protetskog rada (most). Veoma je važno ispravljanje nepovoljno nagnutih zuba koji su planirani kao nosači mosta čime se izbegava njihova devitalizacija (uklanjanje živca) i nepravilno opterećenje.

Čest zahtev naših pacijenata jeste kombinacija ispraljavljanje zuba fiksnom protezom nakon čega se prave keramičke fasete (viniri, eng. veneers) za lepši oblik zuba. Ova kombinacija fiksne proteze i  kermičkih faseta za rezultat imaju promenu osmeha i lica pacijenta, takozvani smile make over koji je trenutno najtraženiji stomatološki zahvat za odrasle. Ispravljeni zubi uz poboljšan izgled svih zuba (produženje zuba, izbeljivanje zuba) pružiće Vam savršen holivudski osmeh.

Posetite nas i započnite svoj SMILE MAKE OVER!